Panoorin ang recorded livestream ng parangal na ginanap para kay Monram noong September 5, 2021 sa Bantayog ng mga Bayani na pinangunahan ng isa sa kanyang mga pinakamamahal na organisasyon: Agham – Advocates of Science and Technology for the People.

Sama-sama nating parangalan at ipagdiwang ang buhay at pakikibaka ni Ramon “MonRam” Ramirez, magiting na inhinyero at arkibista ng bayan.

By arkibongbayanph

Arkibong Bayan is not just a simple repository. Before there was intense use of social media around the world, Monram through Arkibong Bayan digitally shared the vibrant stories of valiant struggle of the Filipino people (and the world) for human rights, peace, justice, democracy, and freedom.