Mga Tambay Ay Hindi Kriminal

Pananakot sa mamamayan para mapagtakpan ang kabulokan at pagkabangkarote ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamumuno ni Duterte.