​#SONA2018  Ulat Ng Taumbayan

​Ano na ba ang nagawa ng GRP sa 2 taon ni Duterte?
1. Land reform
2. Tax reform
3. Campaign against illegal drugs, kriminalidad at kontra-tambay
4. Contractualization
5. Housing/Urban poor demolition
6. Pambansang soberanya
7. Usapang pangkapayapaan at karapatang pantao
8. Kalagayan ng OFWs at labor export policy