Sariling Pagpapasya Para Sa Pambansang Minorya

 

Mga Pambansang Minorya at Katutubong Mamamayan sa ilalim ng alyansang Sandugo, kontra Cha-cha, Mining Act, martial law at militarisasyon, sa harap ng congress.