Pulang Saludo at Paalam, Ka Jecko

21 September 2018/

Ka Jacob (Ka Jecko) Rodinas

Pulang saludo sa iyo Ka Jacob (Ka Jecko) Rodinas. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyong matapat at militanteng paglilingkod sa sambayanang Pilipino hanggang sa iyong huling hininga.

Dakila kang rebolusyonaryo at bayani ng uri ng proletaryado at lahat ng anakpawis. Namamaalam kami sa iyo subalit mananatili kang lagi sa diwa at puso ng bayan at kilusang rebolusyonaryo na nagpapatuloy sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Tauspuso kaming nakikiramay sa iyong pamilya at mga kasama na nagdadalamhati sa iyong pagpanaw. Subalit ipinagbubunyi namin ang iyong mga ambag at tagumpay sa kilusang rebolusyonaryo. Inspirasyong walang hanggan ang iyong maningning na halimbawa.

Bilang martir ang iyong dugo ay magpapataba ng lupa para sa rebolusyon at magbibigay ng ibayong sigla sa rebolusyon.

Mabuhay ang iyong diwa at gawa!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Joma Sison
Utrecht, Setyembre 21, 2018