Panimulang Tagumpay Para Sa Hustisya

Samahan ng Ex-detainees Laban sa Detensyon at Aresto
Bantayog ng mga Bayani,
June 16, 2018

 

Patuloy na pakikibaka laban sa tiraniya at diktadura!