Parangal kay Ka Nieves Sarcos

Kilusang Magbubukid ng Pilipinas
December 10, 2018

NAGDADALAMHATI ang sektor ng mangingisda sa pagpanaw ng isa sa aming mahuhusay na organisador, maaasahan, at tapat na pambansang staff na si Kasamang Nieves. Kilala bilang “Nanay ng Barangay Pesante”, si Ka Nieves ay pumanaw ganap na alas-9 kagabi sa isang di-inaasahang aksidente sa Quezon City.

Sa ilang taong pagiging national staff ng PAMALAKAYA, pangunahing ginampanan ni Ka Nieves ang pag-oorganisa ng mga kababaihang mangingisda sa Manila Bay, partikukar sa bayan ng Navotas, na tulad ng sektor ng magingisda sa kabuuan ay dumaranas ng mga pyudal at mala-pyudal na pagsasamantala.

Higit pa sa pagdadalamhati, iginagawad namin ang pinakamataas na pagpupugay at pagkilala sa kanyang di-matatawaran at mga dakilang ambag sa kilusang masa at pagsusulong ng mga batayan at demokratikong karapatan ng kanyang mga kauring Anakpawis.

Paalam Ka Nieves. Hindi ka namin malilimutan. Alay sa iyo ang mga magiging tagumpay ng ating pambansa demokratikong pakikibaka!

Photos by KMP

Paglalayag*

Pumalaot ang Nanay kagabi, di nadala
ang lambat niya at walang pasabi.
Tahimik na tahimik na naglayag,
sumugod sa tiyan ng gabing kumakalam.
Pati sombrero niya ay hindi nasuot,
saglit lang siguro siyang papalaot.

Turo ng nanay na huwag magpapa-api
sa dambuhalang dayuhang lumalamon
ng mga isla at kakaunting huli.
Siguro, nanaginip ang nanay.
Tumungo sa kadiliman
na sagwan lang ang tangan.

Lumipas ang oras at araw,
bangka niya ay hindi na nagbalik.
Kaya naiwan ako sa dalampasigang
inaalala ang bilin niyang laging tumindig.
Inalala ang yakap niyang kay higpit-higpit.
Inalala ang kamao niyang kuyom,
laging tinataas bilang tugon
sa pandarahas at pandudusta
sa mga mangingisda’t iba pang maralita.

Ang nanay Nieves ay pumalaot,
Iniwan niya ang lambat at sombrero.
Ipagpapatuloy ko ang Pamalakaya,
Pulang pagpupugay sa kaniyang paglalayag!

*Tulang sinulat ni Rae Rival