Itakwil Ang Maruming Halalan at Malawakang Dayaan

May 17, 2019, PICC

Photos by Efren Ricalde

Photos by Lito Ocampo

Photos by Katrina Yamzon

Photos by Obet De Castro

Photos by Kadamay

Photos by Diego Silang

Photos by Glen Garcia

Photos by Bayan

Photos by Sarah Raymundo

Photos by Tonette Zoniega