Lorena: Isang Talambuhay

UP College of Fine Arts
February 1, 2019

Paglulunsad ng LORENA: Isang Talambuhay (aklat ni Pauline Mari Hernando) tungkol sa buhay ng martir na si Lorena Barros. Bahagi ng programa ang paglunsad sa isinagawang pagtitipon ng SIGWA/Pambansang Pista ng Sining at Panitikang Bayan (Ika-49 na Anibersaryo ng Sigwa ng Unang Kwarter/FQS ng 1970).

Photos by Lito Ocampo