Mariing kinukundena ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ang paghuli at pagkulong sa labing tatlong aktibista na bahagi ng iba’t-ibang makabayang organisasyon sa Mindanao. Kagaya ng maraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa mamamayan ng Mindanao, ang mga kasong ipinapataw sa kanila ay mga gawa gawa, hindi makatotohanan at pawang ginagawa lamang ng estado upang patuloy na supilin ang nagngangalit nang mamamayan na lumalaban sa kanyang mga hindi makatao at makatarungang mga polisiya. Patuloy ang paghangad ng mamamayan sa pagbabago at patuloy ang paglaban ng mamamayan upang makamit ito!

Wakasan ang Martial Law ni Duterte sa Mindanao! Itigil ang atake laban sa mga makabayang organisasyon! Patuloy na isulong ang laban para sa tunay na repormang agraryo!

#StopTheAttacks #FreeGenSan13 #EndMartialLawInMindanao
#DefendMindanao #LandReformNow

Activism Is Not Terrorism