Free Maoj Maga!

Ang Aking Nakaraan, Ngayon at Kinabukasan
Ni Maoj Maga

I.
Minsan nagtagpo sa katanghaliang lansangan
Maalinsangan sa gitna ng martsa ng sambayanan
Maginhawa ang pagdaraop at batian sa lilim ng bandila
Nangungusap ang iyong mga mata
Ang iyong presensya ay isang parang malamig na umaga sa Sagada
Isang pagkakataong paglalapit na hindi ko na pinalampas pa
Nag-iimbita ng bagong kabanata

Malamig din ang gabi ng bisperas ng bagong taon
Ngunit mainit sa piling mo, sasalubong sa bagong umaga
Tulad ng pagsibol natin, napanday sa tubig at apoy
Matibay ang paninindigan at puno ng pag-asa
Pagmamahalang nabuo sa gerilyang pagliyag at matagalang pagtitiyaga
Magtatagumpay tayong baguhin ang mundo

II.
Minsang nagkita sa panahon ng trahedya
Tulad ng unang pagkikita, hindi perpekto at mga walang muwang
Mga batang nasa magkabilang dulo ang ginagalawan, at kalyeng palaruan
Ngunit magkasugpong ang landas na nilakaran
Pinagtagpo sa direksyon ng rebolusyon!

At nang mabuo ang pagsisinta simula’t sapul ikaw na ang inspirasyon
Ikaw ang hinangad na kasama sa bawat pagsagupa
Landasin ang kabundukan at kapatagan,
Baybayin ang ilog at dagat
Talunin ang mga talon,
Salungatin ang mga unos at maligaw sa mga gubat ng larangan
Hanggang was akin ang mga monument ng mga hari sa putikan

III
Minsang nagkita tayo sa isang sirkumstansya,
Nadapa at nahagip ng naghuhuramentadong pusakal
Matibay na saligan ko sa panahon ng kahinaan
Taas-noo ka at ngumiti,
Muli’t muling babangon at kasama kong magpupunyagi
Aalpas tayo sa anumang patibong at kulungang inihanda
At hanggang taimtim sa rebolusyon ang manggagawa
Tiyak ang kalayaan hanggang maitatag
Ang panibagong lipunan para sa sangkatauhan.

Ni Marklen Maojo B. Maga
Para sa Kaarawan ng kanyang Kabiyak
Hunyo 2018 | CIDG-NCR Detention, Camp Crame

Marklen Maojo Maga was illegally arrested in February 2018 and charged with trumped-up cases of illegal possession of firearms and murder. He is a trade union organizer and a volunteer staff of the national labor center Kilusang Mayo Uno (KMU). He is currently detained at the Special Intensive Care Area – Metro Manila District Jail (SICA-MMDJ).

#FreeAllPoliticalPrisoners