Justice for the victims of the Mendiola Massacre! End Impunity!

January 22, 1987, GRP security forces violently dispersed a farmers’ march to Malacañang Palace in protest of the lack of government action on land reform.

Justice for the Victims of Mendiola Massacre

Archival Videos
Kilusang Magbubukid Ng Pilipinas Dumbar Video News

2019 Commemorative Videos

NGAYON | Sa ika-32 pag gunita ng Mendiola massacre isang pag kilos ang isinasagawa ngayon sa tarangkahan ng Mendiola sa pangunguna nang Kilusang magbubikid ng Pilipinas upang ipanawagan itigil na ang pamamaslang sa magsasaka at ipatupad ang tunay na reporma sa lupa.

Tudla Productions 发布于 2019年1月21日周一

Sa ika-32 paggunita ng Mendiola massacre isang pagkilos ang isinasagawa ngayon sa tarangkahan ng Mendiola sa pangunguna nang Kilusang magbubikid ng Pilipinas upang ipanawagan itigil na ang pamamaslang sa magsasaka at ipatupad ang tunay na reporma sa lupa.
Tudla Productions

https://www.facebook.com/filmweekly.pmc/videos/338529553415233/
Film Weekly
Isa sa mga pinaka-madugong yugto ng Rehimeng Cory Aquino. Mahigit tatlumpung taon ang nakalipas, wala pa ring hustisya para sa mga magsasakang biktima ng Mendiola Masaker.

mendiola32

Violent land disputes continue to hound farmers 32 years after the Mendiola Massacre. On January 22, 1987, 13 farmers were killed right before Malacanang gates in a peasant march calling for land reform. There can be no justice for victims of Mendiola, no genuine peace to be had until the country’s fundamental land problem is addressed. #LupaAtHustisya

UMANI Productions 发布于 2019年1月21日周一

UMANI Productions
Violent land disputes continue to hound farmers 32 years after the Mendiola Massacre. On January 22, 1987, 13 farmers were killed right before Malacanang gates in a peasant march calling for land reform.

There can be no justice for victims of Mendiola, no genuine peace to be had until the country’s fundamental land problem is addressed.

 

Struggle for Genuine Agrarian Reforms!