Gerald Salonga

Sigma Kappa Pi Fraternity ΣKΠ & Sigma Delta Pi Sorority ΣΔΠ – UPD EPP
September 4, 2018

Ang Kapatirang Sigma Kappa Pi ay nakikiramay sa pagkawala ng aming kapatid na si Geary Salonga.

Sa kabila nito, ipinapahayag ng Kapatiran ang pinaka mataas na saludo at pagpupugay para sa kaniyang walang alinlangang paglaban sa abuso at hindi pagkakapantay-pantay.

Sa pag uwi ng kanyang kaluluwa, mananatili ang kaniyang hubog, boses, at walang kamatayang dedikasyon sa bayan.

Ang kanyang pag panaw ay magbibigay lakas na aming kakapitan hanggang sa araw ng aming muling pagtatagpo, kung saan magkakasamang magdiriwang para sa isang mas malayang bayan, isang bayang naging mas mabuti para sa lahat dahil sa pagpupunyagi ng masang Pilipino.

Sa ibabaw ng kaniyang mga labi, umiindayog ang mga puno at ang mga apoy sa puso ng kaniyang mga naiwang minamahal ay patuloy na mag aalab kung hindi mas mag aalab pa – isang walang kamatayang gabay na patuloy na kakalinga.

Ang aming mga puso’y nananaghoy, pero higit pa’y napupuno ito ng karangalan. Karangalan dahil kami’y mga kapatid ng isang martir na walang takot na inialay ang sarili para sa kaniyang mga prinsipyo.

Inialay ang sariling buhay para sa Sambayanan. Kapatiran. At Paglilingkod.

Taas kamaong pagpupugay, Brod Geary. Isa kang tunay na anak ng bayan.

Brod Gerald “Geary” Salonga
Batch 2007-A Human Security Act
Kapatirang Sigmang Kappa Pi – Balangay UPDEPP

Anak ng bayan. Martir. EKIT.

Reference: UP EKIT